Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 7
poslední

#

Pověsti a vyprávěnky z Rudic

Pan učitel Oldřich Matějík se v roce 1999 zasloužil o vydání knížečky, která obsahuje více než dvě desítky příběhů spojených s naší obcí. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro vstup do lesů

zákaz některých činností v lese
celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

PAHOP informuje


Ani v těchto krizových dnech nepřestává PAHOP ,z.ú. Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče v Uherském Hradišti pečovat o lidi v terminálním stadiu. Můžete si být tak jistí, že pokud vaši blízcí potřebují naši pomoct, naše služby, můžete se na nás s důvěrou obrátit.
Po celém Zlínském kraji a v části Jihomoravském je poskytována péče 80 pacientům. Zájem o službu je i v době nouzového stavu velký. Zaměstnanci PAHOPu jsou24 hodin denně, včetně víkendů a svátků k dispozici klientům i jejich rodinám a jsou připraveni přijímat nové pacienty.
Jen PROSÍME A ŽÁDÁME, abyste případně NEZAMLČOVALI fakta, pokud se někdo z Vaší rodiny a blízkých potkal s člověkem, který byl pozitivně testován na Covid-19, nebo je v nařízené karanténě. Takový krok by totiž značně omezil a ohrozil nejenom naše služby, ale mohl by být ohrožením i pro další naše klienty.
Věříme však, se tuto nelehkou situaci v této složité době společně zvládneme a vynasnažíme se pro Vaše blízké být v jejich těžkých životních chvílích tou zásadní pomocí a oporou.

Děkujeme vám za vaši přízeň a jsme zde pro vás!

PAHOP, z.ú.

celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
návod na nakládání s odpadem

nakládání s domovním odpadem

Sběrné dvory a místa v obcích v době nouzového stavu nejsou v provozu. Nevozte odpad před bránu. Děkujeme.
celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

nakládání s domovním odpadem

Firma Rumpold vydala doporučení v souvislosti s COVID-19. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Doporučení MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje občanům, jak se mají chovat pro ochranu zdraví. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Rudické roušky 1

Rudické roušky

Na autobusových zastávkách u OÚ a na Nezdenských drahách jsou krabice s rouškami balené po 2 kusech. Jsou k dispozici Vám, milí občané. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Lékařská pohotovost v UB zavřena

Od soboty 21. 3. 2020 je lékařská pohotovost v Uherském Hradišti a ve Zlíně v nemocnicích. celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Jednota Rudice

Od pondělí změna otevírací doby 7.00 - 13.00 celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Roušky pro všechny

Vážení občané, děkujeme Vám za poskytnutý materiál, jste skvělí!!! V současné době děvčata dokončují roušky pro Rudice. Velké díky patří šikovným švadlenkám: paní Lence Suré, paní Jarmile Řezníčkové, paní Marii Pláškové, paní Evženii Gavendové a paní Janě Kaldové. Tato děvčata ušila přes 400 roušek pro naše občany zdarma. Jsou to ženy s velkým Ž a se zlatým srdcem. Moc jim za tuto práci děkuji a vážím si jich. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí ZLK

Hejtman Jiří Čunek rozhodl, že od zítřka, tedy 19. března 2020, mohou na všechna veřejně přístupná místa občané kraje pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, jako jsou například respirátory, roušky, šátky, šály a podobné ochranné prostředky. Důvodem tohoto nařízení je ochrana zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru s tím, že nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pošta


Aktuální situace v doručování zásilek

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení, ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.

Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta


celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Poliklinika UB

Učiněná opatření v Městské nemocnici s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

Vážení návštěvníci děkujeme za respektování níže uvedených opatření. Věříme, že daná opatření budou prevencí k rozšíření nákazy COVID-19.

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY
VŠEM OSOBÁM, KTERÉ S OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM PŘEDEM TELEFONICKY NEKONZULTOVALY SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV.
Pokud Vám byl vstup povolen, omezte pobyt v budovách na minimum.
Kontakt na ambulantního specialistu je k dispozici na www.nemub.cz nebo na lince 572 629 111.
Děkujeme za respektování tohoto pokynu

PROVOZNÍ DOBA BUDOV POLIKLINIKY
PONDĚLÍ – PÁTEK
7:00 – 12:00
Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PÉČE PRO NEODKLADNÉ PACIENTY JSOU POUZE PRO PACIENTY CHIRURGIE A GYNEKOLOGIE ZAJIŠTĚNY PO 12:00 VYMEZENÉ VSTUPY DO PAVILONU C.
Ostatní pacienti mohou do budov vstoupit po 12:00 pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře, který zajistí individuální vstup do budovy.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV na lůžkovém oddělení následné péče
Informace o zdravotním stavu pacientů budou rodinným příslušníkům poskytovány pouze v době od 13:00 do 15:00. Mimo tyto hodiny není možné reagovat na Vaše telefony, neboť je nutné zajistit plynulý chod oddělení.
Lékárna OTEVŘENA
PO – PÁ 7:00-18:00
SO 8:00-11:00
Před vstupem dodržujte pokyny uvedené na dveřích lékárny.
celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

roušky

Obec nemá povinnost zásobovat občany rouškami. Obec Rudice se rozhodla pomoci občanům s ochranou jejich zdraví. Momentálně máme několik šikovných dobrovolnic, které šijí roušky. Prozatím byly v obci Rudice dodány seniorům nad 70 let, kteří žijí sami.
Pokud máte materiál na zhotovení roušek - bavlněná prostěradla, keprovku a chcete pomoci, volejte starostce na telefon 607 086 886.
V blízké době chce obec Rudice dodat roušky i dalším zájemcům, bohužel není dostatek materiálu, chybí zejména keprovka.
Děkuji všem, kteří pomáhají ostatním. Mirka Ch. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokyny pro jízdu v autobuse

Cestující musí mít roušku nebo šátek přes ústa a nos. Nastupuje se zadními dveřmi, tudíž je doprava zdarma! celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

omezení úředních hodin na OÚ Rudice

Pondělí 8.00 - 11.00
Středa 14.00 - 17.00
Platby provádějte bezhotovostně: č. účtu 10428721/0100
variabilní symbol: 1340. Vždy uvádějte specifický symbol - číslo popisné Vašeho domu.
Vaše dotazy budeme řešit na telefonním čísle 572 69 14 38, 607 086 886, přes mailovou adresu rudice@iol.cz. Mailová pošta však nepodléhá úřední evidenci. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení Vlády ČR

- zavření velkých nákupních center, v provozu pouze určité prodejny /specifikace v příloze/
- uzavření restaurací, barů, heren
od 14. 3. 2020 6.00 do 24. 3. 2020 do 6.00 celý text

ostatní | 14. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nouzový stav

V obci Rudice nebude cvičebna a knihovna v provozu od 12. 3. 2020 po dobu 30 dnů.
Sledujte Mimořádná opatření na obecních stránkách:
- dočasná ochrana vnitřních hranic ČR
- dodržování karantény a kontrola prostřednictvím Policie ČR
- zákaz konání hromadných kulturních, sportovních, duchovních i soukromých akcí
- fungování restaurací od 6.00 do 20.00
- dodržování hygienických pravidel - časté mytí rukou
- zákaz cestování do rizikových oblastí
Přesné informace jsou zde vloženy ze stránek ZLK.
celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nouzový stav

Vláda České republiky vyhlásila 12. 3. 2020 od 14.00 Nouzový stav.
Informace pro občany, co znamená nouzový stav:
• ZÁKAZ AKCÍ NAD 30 ÚČASTNÍKŮ
Od páteční šesté hodiny ranní se zakazují všechny veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob. Týká se kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a pohřby.
• ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
Na území ČR nesmějí vstoupit cizinci z rizikových zemí – z Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska, Dánska, Holandska, Švédska, Velké Británie, Belgie a Rakouska. Netýká se lidí s trvalým pobytem na území ČR či lidí s dočasným pobytem nad 90 dní, ti se vrátit mohou. Vláda dále zastavila vydávání víz i povolení k pobytu.
• ZÁKAZ CESTOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
Občané ČR nesmějí cestovat do zmíněných rizikových států. Výjimka platí pro řidiče zásobování, vlakové čety, příslušníky integrovaného záchranného systému i lidi, kteří v Německu či Rakousku pracují.
• ZÁKAZ PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY
Vláda zakázala všem dopravcům mezinárodní přeshraniční osobní dopravy od páteční půlnoci zajišťovat vozidly s kapacitou nad 9 osob dopravu cestujících přes hranice ČR.
• OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY RESTAURACÍ
Od pátečních 20 hodin se omezuje otevírací doba restauračních zařízení. Ta nesmějí být otevřena od 20 hodin do 6 hodin ráno. Od pátečních 6 hodin ráno se omezuje také činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5 tisíc metrů čtverečních.
• UZAVŘENÍ POSILOVEN A WELLNESS
Od pátečních 6 hodin musí být pro veřejnost zavřené některé služby, jako jsou sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.
• KONTROLA NA HRANICÍCH
Od páteční půlnoci budou na hranicích s Německem a Rakouskem metodické hraniční kontroly. Přechod přes hranice bude možný jen na 11 stanovených místech:
S Německem zůstanou otevřené přechody Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána.
V případě Rakouska jde o přechody Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.
Pro cizince nebude možné vstupovat z těchto zemí do ČR, jelikož patří mezi zmíněné rizikové oblasti.
• ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ
Povinnost podat daňové přiznání se pro fyzické osoby posune o tři měsíce, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Nově tedy platí termín 1. červenec, namísto původního konce března. Banky poskytnou občanům a drobným podnikatelům dotčeným koronavirem možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů.
• ZAVŘENÉ ŠKOLY VČETNĚ ZUŠ

celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

kompostéry

Na obecním úřadě nahlaste do konce března Váš případný zájem o komposter. Telefonní číslo 572 69 14 38. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Vážení občané, prostudujte Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a dodržujte pokyny dle těchto nařízení. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

autobusová doprava v prázdninovém režimu

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů.

Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.

celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Nezdenice

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště

S ohledem na mimořádnou situaci se od středy 11. 3. 2020 do

odvolání uzavírá základní i mateřská škola.


Mgr. Eva Jandásková
ředitelka školy
celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ Šumice uzavřena pro žáky od 11. 3. 2020 až do odvolání.

Ředitel Základní školy Šumice oznamuje:
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, bude ZŠ Šumice od zítřka, tedy 11. března 2020, pro žáky uzavřena. Toto opatření je zatím časově neomezeno a souvisí se zhoršující se epidemiologickou situací a výskytem onemocnění COVID 19.
Aktuální situaci a případné změny sledujte na webových stránkách ZŠ Šumice.
Děkujeme za pochopení
celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření MZ ČR - zpráva pro všechny občany!

Vážení občané, věnujte pozornost Mimořádnému opatření, které je uloženo v příloze. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Postní sbírka

„Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu.
Potraviny můžete přinést do středy 11. 3. 2020 na Obecní úřad v Rudicích. Takto vybrané potraviny stále pomáhají lidem v nouzi z našeho regionu. Vítané jsou hlavně konzervy a instantní polévky. Předem moc děkujeme.“

celý text

ostatní | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
pokyny při příznacích nemoci

Upozornění pro občany

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 °C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Ve Zlíně, dne 4. 3. 2020

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR celý text

ostatní | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zasloužená odměna pro hvězdu večera.

Komenský ochotnický spolek

V sobotu 29. února jsme se přišli pobavit do sálu OÚ. Večer nám zpříjemnil KOS s divadelním představením KUBO. Výkony herců byly excelentní, lidová muzika a zpěv také. Prostě perfektní nálada. Velké díky patří panu režiséru Bohumilu Staníkovi a celému sboru. Těšíme se na další krásný kulturní zážitek! celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro občany

Aktuální informace k výskytu koronaviru COVID-19
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci.
celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prodej kuřic

V úterý 25. 2. v 9.30 před budovou OÚ se budou prodávat kuřice různých barev za 165 Kč/kus a kohouti za 140 Kč. celý text

ostatní | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
první
ze 7
poslední