Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 6
poslední

#

Máj 2021

Ročník 2004 zastoupený Anetkou Navrátilovou se postaral s pomocí několika dobrovolníků o postavení májky za dodržení všech hygienických opatření. Tradice oslavy jara, mládí a vítězství tak byla dodržena.
1. 5. si připomínáme také osvobození naší obce. Více informací přikládáme z obecní kroniky. celý text

ostatní | 4. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Registrace k očkováníRegistrace k očkování proti Covid-19 se otevřela také zájemcům od 55 let Nejrychleji se lidé mohou očkovat v některém z 8 očkovacích center, která ve Zlínském kraji jsou. K očkování by se zájemci měli registrovat co nejdříve. V brzké době se otevře centrální registr také dalším věkovým skupinám celý text

ostatní | 3. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Včelaři věnovali naší obci 5 mladých lipek.

Lípa, náš národní strom, patří do každé krajiny.
Včelařská organizace ZO ČSV Nezdenice, ke které náleží i včelaři a včelařky z Rudic, poskytla naší obci 5 líp srdčitých.
2 byly vysázeny u Kříže Pod Vinohrady, 3 doplnily alej v blízkosti bývalé školy. Včelařům děkujeme. celý text

ostatní | 26. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

koncepce rozvoje cestovního ruchu

Region Slovácko prosí o vyplnění dotazníku.
https://www.click4survey.cz/s4/42900/9d3a64a2 celý text

ostatní | 21. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Hledá se dárce kostní dřeně 1

Hledá se dárce kostní dřeně

Proto si dovoluji vás oslovit s touto prosbou o záchranu lidského života a poprosit, aby ti z vás, kteří neužíváte žádné léky, vážíte víc jak 50 kg a máte maximálně 35 let do Národního registru dárců kostní dřeně vstoupili.
Vše spočívá v tom, navštívit transfúzní stanici v okresních nemocnicích Zlí celý text

ostatní | 16. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

nabídka zaměstnání Hostětín

Lektor výukových programů pro MŠ, ZŠ. Přihlášky do 22. 4. 2021. celý text

ostatní | 12. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
vajíčkobraní

Velikonoční legenda

Letošní Velikonoce se budou slavit v rámci rodiny, v rámci společné domácnosti. Kluci nebudou chodit hromadně klepat ani mrskat. Klepání se ale může uskutečnit individuálně jako v roce 2020, to znamená, že kluci rozezněli své klepače a řehtačky na zahradách a balkonech. celý text

ostatní | 30. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Ukliďme Rudice

Obec Rudice děkuje dobrovolníkům, kteří se zapojili do úklidu okolí obce Rudice. celý text

ostatní | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
pytlomat :-)

Ukliďme Česko, ukliďme Rudice

V týdnu od pondělí 22. 3. 2021 do soboty 27. 3. 2021 probíhá úklid v okolí obce Rudice. Prosíme dobrovolníky o pomoc. V dílně za OÚ jsou připraveny pevné pytle na sběr odpadků. Kvůli opaření vlády akce nemůže probíhat hromadně. celý text

ostatní | 19. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

knihovna Bojkovice

Bezkontaktní provoz celý text

ostatní | 16. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

JSDH Jankovice prosí o pomoc

https://www.startovac.cz/projekty/zachran-hasicsky-special-zachranis-i-les/ celý text

ostatní | 16. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
rok 1979

Fašankové tradice

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Letos 11. 2. 2021.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.

Popeleční středa je letos 17. 2.
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové obyčeje" (str. 48-49); vydalo nakladatelství DONA v Českých Budějovicích v roce 1991. celý text

ostatní | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

sbírka oblečení

Od pondělí 18. ledna do pátku 29. ledna můžete odevzdat čistý textil, obuv a další věci dle přiloženého seznamu na OÚ.
Sbírají se věci, které mají sloužit dalším lidem. Na poškozené oblečení a obuv slouží popelnice. celý text

ostatní | 15. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka v Rudicích

Dle přílohy celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
betlém

Pohyblivý betlém

Zhlédnout tento unikát z dílny pana Vysloužila můžete do neděle 20. 12. 2020. Je nutné dodržet hygienická opatření - rouška, dezinfekce, rozestupy, 2 osoby. Objednávky na telefonu: 603439067. celý text

ostatní | 14. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
od 16. 12. 2020

bezplatné testování

Přehledné informace k dobrovolnému antigennímu testování veřejnosti, které bude od 16. prosince 2020 hrazeno zdravotními pojišťovnami. Zájemci o antigenní testování se musí předem objednat. Antigenní testy ve Zlínském kraji provádí tato odběrová místa:
Krajská nemocnice T. Bati – https://www.kntb.cz/odberove-misto
Kroměřížská nemocnice - https://reservatic.com/public_services/kromerizska-nemocnice-a-s-odbery-covid-19?place_id=2368
Vsetínská nemocnice - https://reservatic.com/cs/public_services/vsetinska-nemocnice-a-s-odbery-covid
Uherskohradišťská nemocnice – objednání pouze přes telefon: 724 631 022
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí - https://www.agellab.cz//
Městská poliklinika Otrokovice – objednání pouze přes telefon: 739 408 931
IFCOR Uherské Hradiště - https://www.ifcor.cz/obj/lis/vybermetodu.asp
Vaše laboratoře s.r.o. Zlín – objednání pouze přes telefon: 739 408 931

celý text

ostatní | 11. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Advent

V neděli začíná advent, na věnečku se zapálí první svíčka a vánoční atmosféra se rozhostí v každé domácnosti.
Tento čas těšení se na Vánoce si můžete v Rudicích zpříjemnit pohledem na biblický příběh. Autorem příbytku je pan Jiří Gavlas, svatou rodinu vyrobili manželé Řezníčkovi. Děkujeme tvůrcům za jejich nádhernou práci a všem našim občanům přejeme pěkný advent a pevné zdraví. celý text

ostatní | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Farnost Rudice děkuje Zlínskému kraji

Na podzim proběhla oprava střechy na místní faře. Celkové náklady činily 439 672 Kč. Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem, který poskytl dotaci ve výši 200 000 Kč. Olomoucké biskupství přidalo 50 000 Kč, zbytek ceny uhradila farnost Rudice, která děkuje všem za pomoc a spolupráci. celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nový dopravní automobil

Obec Rudice pořídila z dotací od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR /450 000 Kč/ a spolufinancování Zlínským krajem ve výši 300 000 Kč devítimístné vozidlo. Obec doplatila 26% ceny. celý text

ostatní | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka pro Diakonii Broumov prodloužena

Čisté oblečení, lůžkoviny, obuv, kabelky, tašky, batohy, knihy můžete odevzdat v pevných igelitových vacích do pátku 23. 10. 2020 za OÚ. celý text

ostatní | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlasování do zvláštní přenosné schránky

Hlasování do zvláštní přenosné schránky je určeno pro voliče, kteří žijí doma, jsou v karanténě a nemohou využít DRIVE - IN. Ti se musí od 22. září do 1. října nahlásit telefonicky - a to na telefonní čísla: 577 043 971, 577 043 972.
Na základě tohoto „objednání se“ k nim přijede volební komise, oblečená do ochranných obleků a s ochrannými pomůckami.
Tato forma hlasování bude umožněna v pátek 2. října od 7:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 7:00 do 14:00.
celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
info

DVB-T2

30. 9. 2020 vypíná vysílač Zlín - Tlustá hora své vysílání. Technická pomoc na telefonu 2 6113 6113. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
plakát

Pokyny k používání roušek od 1. 9. 2020

Informační leták MZ ČR celý text

ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
opravená studna

Studna

Na Zlámalovém je opravená studna. Občané mohou vodu používat jako užitkovou. celý text

ostatní | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení - Manažer pro ZLK

uzávěrka přihlášek do 14. 8. 2020 celý text

ostatní | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
hlasování

Prázdniny u babičky

Na adrese https://zlin.rozhlas.cz/prazdniny-u-babicky-2020-8245548 můžete hlasovat a podpořit malé zpěváčky. Z Rudic krásně zpívala Amálka Zemková. celý text

ostatní | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
pozvánka

Divadelní představení v Rudicích

Don Quijote de la Ancha v Hospodě v Rudicích 18. 7. 2020 v 18.00. celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Místní knihovna

od 15. 7. do 29. 7. 2020 není knihovna v provozu. Krásnou dovolenou, uvidíme se ve středu 5. 8. 2020 od 15.30 do 17.30. celý text

ostatní | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
pozvánka na akci SDH Rudice

Cvičení mladých hasičů

27. 6. 2020 14.00 celý text

ostatní | 21. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Interaktivní fotomapa Rudic

https://www.malovanemapy.cz/malovane-mapy/interaktivni-malovane-mapy/10-fotomapy/383-rudice

Vždy ji najdete v sekci Obec - současnost obce celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
první
ze 6
poslední