Obsah

Rudice včera a dnes

Filmové promítání zorganizovaly Obec Rudice a Místní knihovna v Rudicích v neděli 17. 11. 2019. Akce se těšila hojné účasti návštěvníků.