Hlášení místního rozhlasu
Firma TOKO hledá pracovníka na správu areálu- informace na tel. 724626153
21.01.2019
SVaK UH budou od 22.1.do 28.1. 2019 zapisovat stav vodoměrů.
21.01.2019
Divadelní spolek „Pod lampú“ Bánov, z.s. uvádí
Biomatka
aneb
Běž do řiti s kus-kusem
Komedie o životě v Bánově, zdravém životním stylu
a mezigeneračním soužití
Námět, scénář, režie: Petra Vašíčková, Magdalena Janků
V titulní roli: Ludmila Horňáková
27. 1. 2019, 16:00
sál Hospody v Rudicích
vstupné 80 Kč, děti nad 10 let 40 Kč
10.01.2019
Zdravotní středisko Nezdenice oznamuje, že sestra bude v ordinaci přítomna na odběry dopoledne vždy v úterý, středu a pátek. Lékařský zástup je nyní v Šumicích MUDr. Hrončeková nebo v Bojkovicích MUDr. Bobčík.
04.01.2019
Našel se svazek dvou klíčů od domu. Majitel si jej může vyzvednout na obecním úřadu.
02.01.2019
V sobotu 5.1. bude v obci probíhat tříkrálová sbírka na potřeby charity.
02.01.2019
Upozorňujeme, že kontejner na textil, který byl umístěn u budovy obecního úřadu je přemístěn k budově bývalé mateřské školky.
21.12.2018
MUDr. Klesnilová 31.12.2018 neordinuje. Zástup u MUDr. Navrátilové.
21.12.2018
MUDr Božková od 18.12. do 4.1.2019 neordinuje.
18.12.2018
MUDr. Navrátil Jindřich - Ordinační doba mezi svátky:

27.12. 6.30-10.00 hod - ordinujeme v Bojkovicích - pouze akutní stavy
28.12. 14.00-16.00 hod - ordinujeme v Míkovicích, Na Příkopě 77 - pouze akutní stavy
31.12. NEORDINUJEME
18.12.2018
MUDr. Beníček od 10. do 31.12.2018 neordinuje. Zástup je u MUDr. Bobčíka Bojkovice nebo u MUDr. Hrončekové Šumice.
Sestra přítomna dopoledne.
07.12.2018
Pálenice Bojkovice oznamuje, že zápis k pálení bude v neděli 26.08.2018 od 8.00 do 12.00 hodin přímo v pálenici v Bojkovicích.
Zahájení pálení 13.09.2018.
Tel. : 606 658 907

14.08.2018
Lázně Luhačovice přijmou na HPP i brigádně vyučené i nevyučené kuchaře, číšníky, servírky, pomocnice do kuchyně a pokojské. Inf. na tel. 731402385.
16.05.2018
Firma Rumpold bude od 6.7.2017 vyvážet odpad vždy ve čtvrtek v lichý týden.
04.07.2017
Jednota Rudice oznamuje změnu otevírací doby od 3.7.2017.

PO-PÁ 7.00-15.00 hod. (bez polední přestávky)

SO 7.00 - 9.30 hod.
26.06.2017
V Bojkovicích je otevřena nová pohřební služba DISMAS vedle restaurace Hvězda. Po dohodě je možné si objednat službu domů nebo na obecní úřad. Služba prodává i hřbitovní doplňky. Tel. 800 227 227
27.04.2017
Od 1.3. v Uherském Brodě za Penny marketem bude otevřena nová prodejna se značkovou dětskou obuví.
22.02.2017
Sběrna druhotných surovin v Bojkoicích na Úsku zahájila výkup papíru, letáky časopisy, noviny. Cena 2,- Kč/ l kg. Provozní doba po-so 8.30-17.00 hod.Informace na tel. 604754962.
16.02.2017
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod
vypisují
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa v Pečovatelské službě (PS) Uherský Brod
pracovník/pracovnice v sociálních službách (PSS)
PŘEDPOKLADY:
 občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
 věk nad 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 úplné střední vzdělání nebo střední odborné vzdělání, akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách (příp. prohlášení uchazeče o závazku absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz PSS v termínu do 18 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání)
 praxe v oboru výhodou
 aktivní řidič/ka
 znalost práce na PC
 dobré komunikační schopnosti
 kreativita, spolehlivost a samostatnost
 aktivní a zodpovědný přístup k práci
K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:
 životopis s uvedením dosavadní praxe
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 ověřenou kopii o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu PSS, příp. prohlášení o závazku
 kopii řidičského průkazu
NÁPLŇ PRÁCE:
 zajištění základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, pro uživatele PS
PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu, příp. bydliště
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis uchazeče
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 09. 01. 2017 do 12 hodin
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: od 01. 02. 2017
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Uherský Brod a okolí
INFORMACE: Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka, tel. 572 612 578, 739 573 473
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNO ZASLAT:
poštou: SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod
osobně: v kanceláři ředitelky sociálních služeb, Za Humny 2292, Uherský Brod
na obálku uveďte „Výběrové řízení PS – PSS“
04.01.2017
Žádáme občany, aby třídily odpad do správných kontejnerů.
Krabicové obaly patří do plastů, na oděvy je kontejner pro charitu před obecním úřadem a na kovy kontejner SDH u zbrojnice. Neustále se opakuje záměrně vhozený odpad do nesprávných kontejnerů.
07.12.2016
POTŘEBUJETE POMOC PRO NEMOCNÉHO ČLENA RODINY? JSTE SOCIÁLNĚ SLABÁ RODINA A NEVÍTE SI RADY? POTŘEBUJETE DOUČOVÁNÍ PRO SVÉ DĚTI? HROZÍ VÁM EXEKUCE?
OBRAŤTE SE NA CHARITU!

Oblastní charita Uherský Brod nabízí občanům, kromě tradičních sociálních služeb (viz internetový odkaz níže) také služby, které provozuje a zajišťuje nad rámec zákona o sociálních službách:

• Centrum potravinové a materiální pomoci - potravinová a materiální pomoc pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce, úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt v internátě, školní pomůcky, oblečení, vybavení domácností, sbírková činnost, Tříkrálová sbírka, humanitární činnost, atd.
• Domácí zdravotní péče - hradí zdravotní pojišťovny na základě indikace od lékaře
• Domácí hospicová péče - pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem kvalitně žít
• Dobrovolnictví – např. doučování dětí ze sociálně slabých rodin, doprovázení, návštěvy klientů, předčítání, společná modlitba, povídání, tvoření a jiné formy aktivizace
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek – elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpa, enterální pumpa (dávkovač výživy), infuzní pumpa, rolátory, toaletní židle, chodítka, atd.
• Převoz vozíčkářů speciálně upraveným vozidlem – zavezeme k lékaři, na úřady, apod.
• Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy vaříme a dovážíme každý den, tzn. 365 dnů v roce
• Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví, poskytují vyškolené pedikérky
• Poradenství v obcích - široké sociální poradenství poskytované v budově OÚ, vč. dluhového poradenství, poradíme na co máte nárok, co se jak hradí, kam se obrátit
• Pomoc při mimořádných událostech – jsme součástí Integrovaného záchranného systému ZK
• Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné studijní a odborné praxe, stáže, exkurze, spolupráce při řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)
• Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci
• Probační a mediační služba – nabízíme odsouzeným možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s "čistým štítem"
Podrobné informace o Oblastní charitě Uherský Brod: http://www.uhbrod.charita.cz
Kontakt: Ludmila Bartošová – vedoucí Charitního domu
tel. č. 724 651 259 ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Jarmila Kubáňová, DiS. – sociální pracovnice
tel. č. 739 547 626 jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
tel. č. na zařízení: 724 651 341
07.12.2016
PSÍ PARK – Výcvikové centrum v Rudicích

Od září 2016 otevřena nová pobočka v Rudicích – Výchova psa pro každodenní život
Semináře a kurzy pro začátečníky a pokročilé
Individuální hodiny s klienty
Pracujeme metodikou pozitivního posilování (Klikr trénink)
Od záři kurzy poslušnosti a agility
Od jara 2017 agility
www.psipark.cz
info@psipark.cz, +420 777 967 582, Rudice 164, 687 32
06.09.2016
Obec Nezdenice upozorňuje na zákaz vyvážení odpadu do lokality zvané V Lipovcích. Je to v místech u lip po hlavní komunikaci do Nezdenic. Vyvážení odpadu do přírody je považováno za založení černé skládky s tomu odpovídajícím postihem.
20.07.2016
Upozorňujeme majitele psů, aby zamezili volnému pobíhání psů po obci. Hrozí nebezpečí střetu s projíždějícími auty, což pro majitele znamená úhradu způsobené škody. Dále dochází ke stále častějšímu znečišťování chodníků psími výkaly.
Podle vyhlášky není vůbec možné vodit psy do prostor kolem víceúčelového a dětského hřiště a kolem hřbitova. Na ostatních veřejných prostranstvích je majitel povinen po svém psovi uklidit.
24.05.2016
Vážení občané, obecnímu úřadu se podařilo zajistit šest nových kontejnerů na plast a papír. Dále byly vyměněny staré kovové kontejnery za nové, plastové.
Počet kontejnerů byl posílen před obchodem, v Šumické ulici a před obecním úřadem.
BYLO ZŘÍZENO NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO V BLÍZKOSTI POŽÁRNÍ ZBROJNICE.
Věříme,že s rozšířením služeb budete spokojeni a budete v budoucnu třídit odpad ve větším množství, za což Vám patří poděkování.
04.04.2016
Nová ordinační doba gynekologie Bojkovice
pondělí 7,30 - 12,30 14,00 - 16,30
úterý 9,00 - 14,00
čtvrtek 10,00 - 15,00

BÁNOV
středa 7,30 - 12,30

Možnost objednání na tel. 572641206
25.02.2016
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) oznamuje:
Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Při stavbě, rekonstrukci, kopání na zahradě, terénních úpravách ,výkopových a zemních pracích, hluboké orbě na zem. pozemcích, podle zák. 127/2005 Sb., § 101 jsou stavebníci povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zem. pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Patří zde povinnost si před začátkem prací vyžádat vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout Zdarma na internetové adrese www.cetin.cz v sekci "Naše síť".
13.01.2016
V měsíci květnu 2015 byla zahájena akce "Dostavba zpevněných ploch na hřbitově" - vybudování chodníků ze zámkové dlažby mezi hroby, výměna oplocení ze severní strany hřbitova, osazení stožárů osvětlení a výsadba zeleně.
Naše obec získala na financování této stavby dotaci z Programu na podporu obnovy venkova ze Zlínského kraje částku ve výši 1000 000,- Kč. Zbývající menší část bude dofinancována z prostředků obce.
Dokončení této stavby je v plánu do konce záři letošního roku.
Hlášeno dne 20.5.2015 a 12.6.2015.
19.05.2015


"JELIKOŽ JE ZAZNAMENÁN VYSOKÝ NÁPOR TRESTNÉ ČINNOSTI VLOUPÁNÍ DO RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ, KE KTERÝM DOCHÁZÍ ZEJMÉNA V RANNÍCH A DOPOLEDNÍCH HODINÁCH, POLICIE ČR ŽÁDÁ OBČANY, KTEŘÍ ZAZNAMENAJÍ VÝSKYT PODEZŘELÝCH VOZIDEL:

zn. AUDI, A6, ČERNÉ BARVY, TMAVÉ SKLA, spz: SLOVENSKÁ, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)
nebo

zn. SEAT LEON, MODRO-ZELENÉ BARVY, spz: SLOVENSKÁ, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)
PŘÍPADNĚ JINÉ PODEZŘELÉ VOZIDLO OPATŘENÉ REGISTRAČNÍ ZNAČKOU SLOVENSKA.

ABY IHNED KONTAKTOVALI LINKU 158!!! JEDNÁ SE O PACHATELE TĚCHTO VLOUPÁNÍ !!! "
13.04.2015
Žádáme občany, aby krabicové obaly od mléka, džusů a podobných nápojů nevyhazovali do kontejnerů na papír.
Tyto obaly patří do plastů, odkud si je svozová firma
vybírá k dalšímu zpracování.
30.03.2015
Firma SixDent informuje o otevření nového stomatologického centra v Bojkovicích, které aktuálně přijímá nové pacienty.
Více na webu : www.sixdent.cz
Kontakt pro objednání 778091098.
16.02.2015
Výměnné odkazy:
TOPlist