Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.

Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

 

 

Aktuality

24.01.2020

Inventura v prodejně Jednota Rudice

V pondělí 27. 1. 2020 nebude obchod v provozu kvůli inventuře.

Detail Hlášení místního rozhlasu

22.01.2020

Zelenina JUVITA

bude ve čtvrtek 23.1. v 8.20 u obecního úřadu a v 8.40 na Nezdenské zastávce prodávat ovoce a zeleninu za výhodné ceny.

Detail Hlášení místního rozhlasu

22.01.2020

Poplatek za odvoz odpadu a ze psů za rok 2020

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1 a 2/2019. Poplatek za odpad - činí 460,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a 460,- Kč na dům v obci, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Poplatek za psa - činí 100,- Kč na jednoho psa Splatnost poplatků je do 30.6. Platbu lze provést hotově v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny nebo převodem z účtu. Při převodu z účtu proveďte úhradu na účet 10428721/0100 variabilní symbol 1340, specifický číslo domu v Rudicích. (Specifický symbol je velmi důležitý, jinak nelze platbu zařadit a vrací se zpět jako neuhrazená. Rovněž u osob, které mají trvalý pobyt na úřadovně a platí poplatek, je důležité uvést jméno poplatníka ve zprávě.) Seznamte se s Vašimi povinnostmi stanovenými ve vyhláškách. Viz. příloha

Detail Aktuality

21.01.2020

Diakonie Broumov - sbírka

Začátkem měsíce března proběhne v naší obci sbírka pro potřebné. Věci, které vy už nepotřebujete a zabírají Vám doma místo, můžete dát do sbírek - oblečení, lůžkoviny, přikrývky, ručníky, obuv, nepoškozené hračky, kabelky, batohy, knihy, časopisy, nádobí zabalené v krabici, menší elektrospotřebiče.

Detail Hlášení místního rozhlasu

20.01.2020

Slovácké vodárny a kanalizace

SVK oznamují svým odběratelům, že v době od 22. ledna 2020 do 28. ledna 2020 bude prováděn odpočet vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení. Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost. Odečty bude provádět p. Markéta Knotková, tel. 734 794 583.

Detail Hlášení místního rozhlasu