Obsah

Zpět

zahájení stavby

STAVBA CYKLOSTEZKA ŠUMICE – RUDICE

Investorem stavby jsou Obec Šumice a Obec Rudice. Stavba je dotována Státním fondem dopravní infrastruktury. Dotace se nevztahuje na neuznatelné náklady, na polní cestu Šumice  a účelovou komunikaci Rudice. To jsou ty části cyklotrasy, které mají širší využití.

Projektantem stavby je K-Projekt Kročil s.r.o.Luhačovice, projektant Ing.Marek Lukács. Zde je trasa:0.pdf (1.34 MB)

Zhotovitelem stavby je společnost SILNICE.CZ s.r.o. se sídlem Červený dvůr 918/7,Pod Cvilinem, 794 01 Krnov, vedoucím stavby je Ing.Petr Olivík,  stavbyvedoucím Jiří Hajda

Stavební dozor vykonává IS Projekt Uh.Brod, Ing.Hynek Sušil

Celá cyklotrasa, která je předmětem stavby je dlouhá 1700 m. Z toho části od Šumic:

• polní cesta Šumice, začátek odkalovací rybník, beton , š.4,00 m, dl. 100 m

• cyklostezka Šumice, beton, š. 2,50 m, dl. 650 m

• cyklostezka Rudice, beton, š.2,5 m, dl. 800 m

• účelová komunikace Rudice, asfaltobeton, š.3,50 m, dl.150 m

 

Rozpočtové náklady v Kč včetně DPH

RN  celkem - SoD                  9 504 550 Kč

Dodatek č. 1(cena betonu)     1 405 213 Kč

Celkem                                10 909 763  Kč

 

Z toho dotace SFDI                         5 178 721  Kč

Z toho vlastní plnění                      5 731 042  Kč

Z toho vlastní plnění Šumice         3 109 675  Kč

Z toho vlastní plnění Rudice          2 621 367  Kč

Termín dokončení cyklostezky je do 30.6.2022

Vyvěšeno: 28. 3. 2022

Datum sejmutí: 13. 4. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět