Obsah

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE RUDICE

Typ: ostatní
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004463
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Součástí realizace projektu bude i vybudování nové vysílací rozhlasové ústředny s anténou, digitálním záznamníkem zpráv a napojením na jednotný systém varovného vysílání se zálohovou elektrocentrálou. Na sloupech elektrického vedení bude umístěno 25 kusů bezdrátových hlásičů s přijímacími anténami včetně zálohování a automatického dobíjení a 58 tlakových regulovatelných reproduktorů.
Na budově čp. 205 bude umístěno srážkoměrné čidlo pro měření ve vegetačním období včetně multifunkční měřící a řídící telemetrické stanice.
V grafické části bude vypracována digitalizace povodňového plánu.

Celkové způsobilé výdaje: 1 338 218,00 Kč
Dotace EU 936 752,60 Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory (obce) 401 465,40 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 26.9.2017
Datum plánovaného ukončení projektu 30.6.2018


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostřední ČR

Příjemce dotace: Obec Rudice

8.11.2017


Vytvořeno: 25. 1. 2019
Poslední aktualizace: 25. 1. 2019 12:00
Autor: Správce Webu