Obsah

Poskytnuté dotace

Zprávy

dětské oddělení

Multifunkční dům Rudice

Na vybavení Místní knihovny v Rudicích a na pořízení souboru krojů se nám v roce 2021 podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu přes Místní akční skupinu Bojkovsko. Náklady projektu byly 303 549 Kč, obec obdržela dotaci ve výši 227 329 Kč. Obec doplatila 76 220 Kč. celý text

ostatní | 13. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
Publicita

dotace na opravu místních komunikací v obci Rudice

Z MMR nám byla v roce 2021 poskytnuta dotace na opravu MK Ulička a MK ke hřbitovu. Cena opravy činila 1 932 568,44 Kč, obec Rudice obdržela dotaci ve výši 1 522 485 Kč. Podíl obce byl 410 083,44 Kč. Děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj za financování tohoto projektu. celý text

ostatní | 13. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
foto našeho Kojota

Pořízení traktoru

Obec Rudice pořídila z dotací Ministerstva zemědělství ČR z Programu rozvoje venkova a z dotací Evropské unie traktor Kioti. Výše dotace byla 50%, celková cena projektu činila 990 264 Kč. Děkujeme SZIF a Evropské unii za přidělení dotace na pořízení této techniky. Doposud naše obec traktorem nedisponovala. Jsme rádi, že se nám podařilo tento stroj získat, protože je v Rudicích velmi potřebný. celý text

ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Podpora budování technologického vybavení knihovny jako centra celoživotního vzdělávání

V roce 2020 získala Místní knihovna v Rudicích dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 15 000 Kč na nákup počítače, monitoru a multifunkční barevné tiskárny s kopírkou. Tato Pc sestava slouží návštěvníkům knihovny k vyhledávání informací na internetu, tisku a kopírování dokumentů. Celková cena byla 22 149 Kč, Obec Rudice doplatila 7 149 Kč. Jistě toto moderní zařízení přispěje k vyšší informační gramotnosti čtenářů a návštěvníků naší knihovny. celý text

ostatní | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový dopravní automobil

Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem.
Obec Rudice mohla díky dotaci z GŘ HZS MV ČR ve výši 450 000 Kč a dotaci ze Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč pořídit v říjnu roku 2020 devítimístný automobil. Ten je v majetku Obce Rudice. Děkujeme poskytovatelům dotace za finanční příspěvky. celý text

ostatní | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Modernizace služeb knihovny jako komunitního centra obce

Dotace z Ministerstva kultury ČR v roce 2019 ve výši 27 000 Kč na promítací techniku a ozvučení./notebook, dataprojektor, přenosné promítací plátno, ozvučení + mikrofon/ Využití při pořádání besed,přednášek a kulturních akcí. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ RUDICE STŘED

Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem celý text

ostatní | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo obrany, Odbor pro válečné veterány

Rudice – oprava památníku obětem světových válek
Program: 10729 – zachování a obnova historických hodnot
Identifikační číslo: 107D191001806 celý text

ostatní | 2. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE RUDICE

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004463
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. celý text

ostatní | 8. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Název projektu: Dokončení automatizace knihovny a modernizace služeb

Název žadatele: Obec Rudice
Program: VISK 3-2017
Číslo rozhodnutí: 156/MK – S 2427/2017 OULK celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Správce Webu