Obsah

Poskytnuté dotace

Zprávy

foto našeho Kojota

Pořízení traktoru

Obec Rudice pořídila z dotací Ministerstva zemědělství ČR z Programu rozvoje venkova a z dotací Evropské unie traktor Kioti. Výše dotace byla 50%, celková cena projektu činila 990 264 Kč. Děkujeme SZIF a Evropské unii za přidělení dotace na pořízení této techniky. Doposud naše obec traktorem nedisponovala. Jsme rádi, že se nám podařilo tento stroj získat, protože je v Rudicích velmi potřebný. celý text

ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Podpora budování technologického vybavení knihovny jako centra celoživotního vzdělávání

V roce 2020 získala Místní knihovna v Rudicích dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 15 000 Kč na nákup počítače, monitoru a multifunkční barevné tiskárny s kopírkou. Tato Pc sestava slouží návštěvníkům knihovny k vyhledávání informací na internetu, tisku a kopírování dokumentů. Celková cena byla 22 149 Kč, Obec Rudice doplatila 7 149 Kč. Jistě toto moderní zařízení přispěje k vyšší informační gramotnosti čtenářů a návštěvníků naší knihovny. celý text

ostatní | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový dopravní automobil

Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem.
Obec Rudice mohla díky dotaci z GŘ HZS MV ČR ve výši 450 000 Kč a dotaci ze Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč pořídit v říjnu roku 2020 devítimístný automobil. Ten je v majetku Obce Rudice. Děkujeme poskytovatelům dotace za finanční příspěvky. celý text

ostatní | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Modernizace služeb knihovny jako komunitního centra obce

Dotace z Ministerstva kultury ČR v roce 2019 ve výši 27 000 Kč na promítací techniku a ozvučení./notebook, dataprojektor, přenosné promítací plátno, ozvučení + mikrofon/ Využití při pořádání besed,přednášek a kulturních akcí. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ RUDICE STŘED

Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem celý text

ostatní | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo obrany, Odbor pro válečné veterány

Rudice – oprava památníku obětem světových válek
Program: 10729 – zachování a obnova historických hodnot
Identifikační číslo: 107D191001806 celý text

ostatní | 2. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE RUDICE

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004463
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. celý text

ostatní | 8. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Název projektu: Dokončení automatizace knihovny a modernizace služeb

Název žadatele: Obec Rudice
Program: VISK 3-2017
Číslo rozhodnutí: 156/MK – S 2427/2017 OULK celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Správce Webu