Navigace

Obsah

Současnost


Poloha obce

Obec leží v údolí, obklopeném kopci a lesy. Povrchová voda je odváděna sítí potoků na zadní straně do Ovčírky a z oblasti Rudického vrchu / 398 m/ do Kladenky, které jsou přítoky řeky Olšavy. Už ve středověku tvořili v zástavbě přirozenou kanalizaci. Od státní silnice a vlakového nádraží měří vzdálenost 6 km a stejně tak ke všem okolním vesnicím a městečkům. Proto se Rudicím říká odnepaměti také Střed světa. Počet obyvatel klesl za poslední desetiletí na 431. Katastr má rozlohu 765 ha, z toho intravilán 150. Nad smíšenými lesy mírně převažuje orná půda, louky a pastviny. Z větší části obec spadá do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, včetně biosférické zóny. Etnograficky je začleněna do luhačovického Zálesí.

Obecní úřadRudice


Přírodní zvláštnosti

Geomorfologickým členěním náleží náš kraj k Luhačovické vrchovině. Vedle pískovců rozmanitého složení (prakticky se využíval ke štětění silnice) je pozoruhodný výskyt pelosideritu v Příčném žlebu a v Jalovčí. Po roce 1830 se doloval převážně povrchovým způsobem a odvážel ke zpracování do Jindřiščiných hutí pod Novým Světlovem.
Odnepaměti se projevovaly na Rudicku povrchové příznaky přítomnosti živic. V krátkém antiklinárním pásmu, omezeném zlomy, se objevují přirozené povrchové výrony zemního plynu na jihozápadním okraji oce, dále byly zjištěny naftové impregnace v modrošedých písčitých jílech. V souvislosti s tím mají vody v některých studnách petrolejový zápach, například i jeden ze dvou minerálních pramenů v obci.
Kromě některé vzácné fauny (motýlů) a flory, zejména léčivých rostlin ( v minulosti byl prováděn organizovaný sběr) je zaznamenána řada chráněných stromů. Uveďme aspoň několik: Lípy srdčité u kapličky v Pavlíčkách, dub v Kpanici na parcele č. 2533, jehož stáří odborníci odhadli na 400 let, hruška u silnice nad vesnicí, vrba u studánky pod Vinohrady, obrostlá břízkami a další. Dosud se zachovalo několik polních a lesních studánek.
 

Obec v současnosti

Je zavedena kanalizace, z větší části po obou stranách chodníky. V roce 1996 dokončena plynofikace, většina rodinných domů má telefonní přípojky. Rudice najdete také mezi institucemi a úřady.

Dostupné služby:

  1. Prodejna smíšeného zboží

Provozní doba Jednoty Coop

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7.00 - 15.00

středa: 7.00 -12.00

sobota: 7.00 - 9.30

       2.     výroba a prodej Ovocňáku - firma TOKO

Provozní doba: 7.00 - 17.00

telefon: 724 626 148   

V obci fungují zájmové spolky - ČSŽ Rudice, SDH Rudice, TJ SOKOL RUDICE 1922, z.s., ČČK Rudice, MS Březovec - viz. odkazy. Připravované akce jsou uvedeny v Kalendáři akcí. Každou středu od 16. 30 do 17. 30 je otevřena Knihovna v Rudicích. 

Dále návštěvníci mohou zhlédnout celoročně vystavený betlém, který zhotovil pan Jan Vysloužil. Bližší informace a objednávky exkurzí na Obecním úřadě v Rudicích na telefonu 572 69 14 38.

Sportovní vyžití:

víceúčelové hřiště - fotografie ve fotogalerii 2019. Z provozního řádu- děti do 12 let zde mohou sportovat pod dohledem osoby starší 18 let, mládež do 18 let má vstup na hřiště zdarma.

Pronájem hřiště: Místní uživatelé -  tenis 50 Kč /1 hodina, cizí uživatelé 100 Kč/1 hodina

                                                            - kolektivní sporty 100 Kč/ 1 hodina cizí uživatelé 200 Kč/1 hodina

objednávky na telefonu u místostarosty obce pana Miroslava Pláška - viz. kontakty

dětské hřiště - v blízkosti víceúčelového hřiště, nad kostelem. Herní prvky jsou určeny pro děti do 14 let

Dětské hřiště

hřiště TJ SOKOL RUDICE 1922 z.s.- hřiště na začátku obce

kabiny

hřiště

cvičebna - místnost v budově bývalé školky nad kostelem

kulturní vyžití: V budově OÚ je k dispozici sál s možností pronájmu na oslavy, schůze a další akce.

sál

Objednávky a další informace na telefonu 572 69 14 38.

V obci funguje autobusová doprava - jízdní řády viz. www. idos.cz

Interaktivní mapa Rudic

https://www.malovanemapy.cz/malovane-mapy/interaktivni-malovane-mapy/10-fotomapy/383-rudice