Obsah

Poplatky za odpad a za psa

Typ: ostatní
Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1 a 2/2019.

Poplatek za odpad - činí 460,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a 460,- Kč na dům v obci, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
Poplatek za psa - činí 100,- Kč na jednoho psa
Splatnost poplatků je do 30.6.
Platbu lze provést hotově v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny nebo převodem z účtu.
Při převodu z účtu proveďte úhradu na účet 10428721/0100 variabilní symbol 1340, specifický číslo domu v Rudicích.
(Specifický symbol je velmi důležitý, jinak nelze platbu zařadit a vrací se zpět jako neuhrazená. Rovněž u osob, které mají trvalý pobyt na úřadovně a platí poplatek, je důležité uvést jméno poplatníka ve zprávě.)
Seznamte se s Vašimi povinnostmi stanovenými ve vyhláškách.

Jejich znění najdete v sekci úřední deska - obecně závazné vyhlášky (OZV)
Občané, kteří budou uplatňovat v letošním roce úlevu nebo osvobození od poplatku jsou povinni přinést do konce ledna 2021 na obecní úřad čestné prohlášení, že se v obci nezdržují. Pokud tuto ohlašovací povinnost nesplní, bude jim naúčtován poplatek v plné výši. 

Při patbě v hotovosti pozor na stanovenou dobu úředních hodin v nouzovém stavu. 

(pondělí dopoledne, středa odpoledne)

 


Vytvořeno: 7. 1. 2021
Poslední aktualizace: 3. 2. 2021 16:05
Autor: Správce Webu