Obsah

Rudický kroj

Typ: ostatní
Rudický kroj 1Rekonstruovaný kroj je vystaven v sále obecního úřadu. Za zhotovení děkujeme paní doktorce Romaně Habartové, děvčatům
z Lidových řemesel v Uherském Ostrohu, manželům Hejdovým
z Hluku a panu senátoru Ivo Valentovi. Kroj je majetkem ČSŽ Rudice. Fotogalerie na stránkách ČSŽ Rudice.

Rudice se konečně dočkaly svého kroje

Rudice, malá obec na Slovácku obklopená lesy, byla osídlena již v době halštatské. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1350. Obyvatelstvo bylo obživou závislé na zemědělské a lesní půdě, ale protože je tady půda těžká, plná živic, muži často odcházeli za prací do Vídně a Budapešti, aby svým rodinám pomohli finančním ziskem. Děvčata se snažila také přispívat, pracovala většinou v Luhačovicích jako pomocnice v domácnosti. Často byla odměňována obnošeným panským šatstvem. Také muži přiváželi do Rudic módu velkého světa, když chtěli potěšit své milé. Není proto divu, že zejména mladé dívky tradiční oděv nechávaly doma v truhlici a rády se oblékaly moderněji.  Rudicím se dokonce začalo říkat Malá Paříž. Tato skutečnost jistě přispěla k zániku kroje. Jediný dochovaný exemplář pracovního rudického kroje je v depozitu Muzea v Bojkovicích.

Jelikož si ale všichni uvědomujeme důležitost odkazu našich předků, spjatost s rodnými kořeny a tím i pocit sounáležitosti, obnova rudického kroje byla pro nás pro všechny zásadní prioritou.

Příležitost jsme chytili za pačesy při vyhlášení Kulturního grantu Nadace Synot pro spolky. V obci Rudice funguje Rada žen, posléze Český svaz žen od roku 1951. Jeho hlavní náplní je udržování tradic a zajišťování kulturních akcí. Podmínky pro podání žádosti na obnovení kroje byly tedy splněny. V září 2018 nám pan senátor Ivo Valenta předal šek. A patří mu za to velké díky, protože se nemalou měrou zasloužil o vyplnění našeho snu.

Následovala cenná konzultace s panem magistrem Hamrlíkem, ředitelem Muzea Bojkovska a hlavně odborná práce paní doktorky Romany Habartové. Ta detailně zpracovala naši národopisnou oblast. Zabývala se ikonografickými doklady, zvyky, způsoby odívání a  vhodnými materiály na zhotovení kroje. Výsledkem je nejen rozsáhlá písemná studie s rozborem tradičního oděvu, ale také náš vysněný rudický kroj, za který jí patří poděkování, a  na který jsme náležitě pyšní. Je to totiž odkaz našich předků, je to část našeho domova, je to naše bohatství.

Teď máme možnost studovat charakteristiku oblečení našich prarodičů, přemýšlet nad pojmy rubaňa, lajbl, kordula, marýnky. A je to zvláštní, až slavnostní pocit si tyto části oděvu prohlížet. Za precizní zhotovení vděčíme šicí dílně v Uherském Ostrohu a za výrobu šněrovacích střevíců musíme rovněž poděkovat manželům Hejdovým z Hluku.

Rudický kroj je umístěn v sále Obecního úřadu v Rudicích, je dostupný veřejnosti společně s mistrovským betlémem pana Vysloužila po celý rok.

Rádi Vás uvítáme v našem středu světa a podělíme se s Vámi o náš drahocenný poklad.

Předsedkyně ČSŽ Rudice a starostka obce Mirka Chupíková.


kroj Rudice


Příloha

Vytvořeno: 20. 3. 2019
Poslední aktualizace: 20. 3. 2019 17:13
Autor: Správce Webu