Události a akce v obci
Divadelní spolek „Pod lampú“ Bánov, z.s. uvádí
Biomatka
aneb
Běž do řiti s kus-kusem
Komedie o životě v Bánově, zdravém životním stylu
a mezigeneračním soužití
Námět, scénář, režie: Petra Vašíčková, Magdalena Janků
V titulní roli: Ludmila Horňáková
27. 1. 2019, 16:00
sál Hospody v Rudicích
vstupné 80 Kč, děti nad 10 let 40 Kč
10.01.2019
Obec Rudice pořádala pro děti 10.června v rámci Mezinárodního dne dětí v sále hospody v Rudicích kulturní program Kouzelný karneval-Letem světem - s Jirkou Hadašem.
13.06.2018
Kulturní komise Obce Rudice ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Březovec a ČSŽ Rudice vás srdečně zve na společné setkání občanů. Akce se uskuteční v sobotu 12.5.2018 v "Hospodě v Rudicích". Začátek v 15.00 hod. Na programu bude vystoupení dětí, promítání druhé části rudických pamětí, občerstvení, prodejní módní přehlídka.
02.05.2018
Plánované akce 2018
06.03.2018
V neděli 17.12.2017 proběhlo setkání občanů a hostů u Vánočního stromu 2017.
V programu vystoupily s programe malé a starší děti z Rudic pod vedením Hanky Děcké a následně zazpíval mužský pěvecký sbor ze Šumic.
Obě vystoupení byla ohodnocena velkým potleskem.

Pak následovala v sále Obecního úřadu prohlídka pohyblivého betléma pana Vysloužila, který jej v letošním roce rozšířil o třetí díl, takže celková délka činí 4,5 metru.
Všem přítomným bylo zdarma nabídnuto občerstvení u stromku horkým Ovocňákem od firmy TOKO, v sálu úřadu bylo občerstvení od obce a od firmy VOMA Uherský Bod.

Účast byla nad očekávání – cca 250 lidí od místních občanů a dále z okolních obcí.


Všem děkujeme za účast. Na fotografie lze nahlédnou z hlavní stránky.

Ladislav Kolařík
19.12.2017
Vážení spoluobčané,

Obec Rudice a kulturní komise Vás zvou na pochod podzimní přírodou podél trasy Ovčírky s následnou prohlídkou muzea v Šumicích.
Sraz účastníků je v neděli 22. října 2017 ve 13.00 hod. u „Inreky“.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
17.10.2017
Dne 26.8.2017 proběhl v naší obci pietní akt k 73. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty z 29. srpna 1944.
U památníku padlých amerických letců na hřbitově v Rudicích se sešlo cca 100 občanů včetně zástupce amerického
velvyslanectví.

Tímto děkujeme občanům za účast.

11.09.2017
V neděli 4.6.2017 pořádala Obec Rudice pro děti dětský den "Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem.
22.05.2017
V pondělí 24.4.2017 byla na Obecním úřadě zahájena výstava panenek.
Slavnostního zahájení se zúčastnila i majitelka panenek paní Tomečková z Lipové, která je obci zapůjčila včetně hojné účasti občanů obce
Jako hosté nás poctili návštěvou členky Českého svazu žen Slavičín, které nám k dobré náladě zazpívali a zahráli na harmoniku a kytaru.
Výstava bude přístupná veřejnosti v neděli 30.4. a v pondělí 1.5. v době od 14:00 do 16:00 hodin, dále v pracovní dny Obecního úřadu, případně na telefon 572 691 438.
Ukončení výstavy bude 10. května.

Děkuji všem, kteří se na akci podílejí i všem návštěvníkům.


starosta obce


27.04.2017
Obec Rudice pořádá výstavu penenek v sále budovy obecního úřadu. Slavnostní zahájení bude 24.4. v 17.00 hod. Zúčastní se ho také majitelka p. Jarmila Tomečková z Lipové, která poskytne informace ke své sbírce. Prohlídka bude možná i v neděli 30.4. a 1.5.2017 od 14.00 do 16.00 hod.(vchod z horní strany přes lávku) nebo v pracovní dny v době úředních hodin obecního úřadu - hlavní vchod. Možno objednat i tel. 572691438. Výstava bude od 25.4. do 10.5.2017.
19.04.2017
setkání - foto
04.04.2017
Setkání všech generací
24.03.2017
V sobotu 25.2.2017 probíhal v obci tradiční fašank. Průvod masek s hudbou procházel celou vesnicí a oznamoval dle starých zvyků příchod postní doby. Naše občany se snažil rozveselit a pobavit. Ti je na oplátku obdarovávali různými pamlsky i pálenkou.
27.02.2017
V neděli 29.1.2017 se uskutečnil pochod do Nezdenic s návštěvou našich rodáků v Domově důchodců.
Přesto že účast byla menší, v Nezdenicích bylo společné setkání velmi upřímné a srdečné při vzpomínkách
na staré časy i současnost.

30.01.2017
Kulturní komise společně s místní knihovnou uspořádala pro spoluobčany setkání u vánočního stromu v neděli 18.12.2016 u Obecního úřadu.

V programu vystoupily rudické děti a ženský pěvecký sbor ze Šumic.

Po vystoupení byla možnost shlédnout mistrovské dílo pana Vysloužila - vyřezávaný, dřevěný, pohyblivý betlém, na kterém pracuje již čtvrtý rok a neustále doplňuje a rozšiřuje o nové postavy.
Děti našly pod stromečkem malé dárečky.
Na akci byla hojná účast rudických občanů i návštěvníků z okolních obcí. Betlém sklidil velký obdiv všech.
21.12.2016
POTŘEBUJETE POMOC PRO NEMOCNÉHO ČLENA RODINY? JSTE SOCIÁLNĚ SLABÁ RODINA A NEVÍTE SI RADY? POTŘEBUJETE DOUČOVÁNÍ PRO SVÉ DĚTI? HROZÍ VÁM EXEKUCE?
OBRAŤTE SE NA CHARITU!

Oblastní charita Uherský Brod nabízí občanům, kromě tradičních sociálních služeb (viz internetový odkaz níže) také služby, které provozuje a zajišťuje nad rámec zákona o sociálních službách:

• Centrum potravinové a materiální pomoci - potravinová a materiální pomoc pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce, úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt v internátě, školní pomůcky, oblečení, vybavení domácností, sbírková činnost, Tříkrálová sbírka, humanitární činnost, atd.
• Domácí zdravotní péče - hradí zdravotní pojišťovny na základě indikace od lékaře
• Domácí hospicová péče - pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem kvalitně žít
• Dobrovolnictví – např. doučování dětí ze sociálně slabých rodin, doprovázení, návštěvy klientů, předčítání, společná modlitba, povídání, tvoření a jiné formy aktivizace
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek – elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpa, enterální pumpa (dávkovač výživy), infuzní pumpa, rolátory, toaletní židle, chodítka, atd.
• Převoz vozíčkářů speciálně upraveným vozidlem – zavezeme k lékaři, na úřady, apod.
• Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy vaříme a dovážíme každý den, tzn. 365 dnů v roce
• Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví, poskytují vyškolené pedikérky
• Poradenství v obcích - široké sociální poradenství poskytované v budově OÚ, vč. dluhového poradenství, poradíme na co máte nárok, co se jak hradí, kam se obrátit
• Pomoc při mimořádných událostech – jsme součástí Integrovaného záchranného systému ZK
• Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné studijní a odborné praxe, stáže, exkurze, spolupráce při řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)
• Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci
• Probační a mediační služba – nabízíme odsouzeným možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s "čistým štítem"
Podrobné informace o Oblastní charitě Uherský Brod: http://www.uhbrod.charita.cz
Kontakt: Ludmila Bartošová – vedoucí Charitního domu
tel. č. 724 651 259 ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Jarmila Kubáňová, DiS. – sociální pracovnice
tel. č. 739 547 626 jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
tel. č. na zařízení: 724 651 341
07.12.2016
Kulturní komise společně s místní knihovnou zvou spoluobčanyna setkání u vánočního stromu v neděli 18.12.2016 v 15:00 hodin u Obecního úřadu.

Program setkání: - vystoupení dětí
- zpívání ženského pěveckého sboru ze Šumic.

Po vystoupení zveme všechny do sálu Obecního úřadu na prohlídku betléma pana Vysloužila a drobné občerstvení.
Děti budou obdarovány drobnými dárečky.

01.12.2016
Obecní úřad a kulturní komise uspořádali v neděli 23.10.2016 další pochod "Kolem Rudic".
Naplánována trasa byla směr Šumice k rybníkům.
19.10.2016
Obec Rudice uspořádala dne 3.5.,12.56 a 27.8. 2016 turistické pochody.Jednalo se o poznávací vycházky do rudické přírody a rudického okolí. Všichni účastníci byli spokojeni jak s počasím, tak s příjemně stráveným sobotním odpolednem.
03.10.2016
V září 2016 byla dokončena revitalizace veřejného prostranství u obecního úřadu.
03.10.2016
PSÍ PARK – Výcvikové centrum

Od září 2016 otevřena nová pobočka v Rudicích – Výchova psa pro každodenní život
Semináře a kurzy pro začátečníky a pokročilé
Individuální hodiny s klienty
Pracujeme metodikou pozitivního posilování (Klikr trénink)
Od záři kurzy poslušnosti a agility
Od jara 2017 agility
www.psipark.cz
info@psipark.cz, +420 777 967 582, Rudice 164, 687 32
06.09.2016
Obec Rudice uspořádala přednášku pro veřejnost českého novináře, spisovatele a folkloristy pana Jiřího Jilíka s názvem "Žítkovské čarování". Přednáška pojednávala o příbězích kopanických žen s mimořádnými schopnostmi, o skutečném životě žítkovských žen, které uměly pomáhat tam, kde člověk pro svou omezenou zkušenost nevěděl, jak dál. Akce se uskutečnila v pátek 9. září 2016 v 17.00 hod. v sále budovy Obecního úřadu.
30.08.2016
Obec Rudice uskutečnila promítání filmového dokumentu "Rudické paměti" v sobotu 14. listopadu 2015 ve 14.00 hod. v Hospodě v Rudicích. Rudičtí myslivci společně s obcí pro Vás připravili občerstvení. Na dokument se přišlo podívat kolem 70ti občanů.
19.10.2015
V pátek 28. srpna 2015 byl slavnostně zahájen provoz nově vybudovaného dětského hřiště v prostoru u bývalé mateřské školy.
Akce s názvem "Děti z Rudic napříště utíkají na hřiště" byla spolufinancována ze 70% z Ministerstva pro místní rozvoj.
04.09.2015
ČSŽ a ČČK Rudice pořádají sbírku staré vlny nebo pletací příze pro akci "Upleť nebo uháčkuj čtverec" pro sirotky v Jižní Africe. Kdo má doma nepotřebnou vlnu nebo přízi, může ji darovat na Obecním úřadu Rudice u pracovnice obce v pracovní době úřadu.
Kdo by se chtěl zapojit do pletení nebo háčkování, v květnu bude kurz s návodem na zhotovení výrobků.
Hotové čtverce budou odevzdány k hromadnému odeslání do Afriky. https://upletctverec.wordpress.com/
10.04.2015
Obec Rudice uspořádala k 70.výročí osvobození obce lampionový průvod od obecního úřadu k památníku padlých. Průvod se uskutečnil ve čtvrtek 30.4.2015 v podvečerních hodinách. Světelným průvodem a položením věnce u pomníku padlých byla uctěna památka spoluobčanů, kteří zahynuli v I. a II. světové válce.
07.04.2015
Výměnné odkazy:
TOPlist