Aktuální články
Pro poplatky ze psů a za odpad byly vydány obecně závazné vyhlášky obce. Znění obou vyhlášek, kde jsou uvedeny podrobně všechny podmínky i povinnosti občanů najdete v sekci informace, archiv – polpa ...
Vážení spoluobčané, Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte v této sněhové kalamitě s údržbou chodníků před svými domy a v blízkém okolí. Prosíme Vás o pokračování v této pomoci i nadále. Děkujeme tímto ...
obec rudice, rudice
Třetí adventní neděle, která má v liturgickém kalendáři růžovou barvu a je nazývána radostná, opravdu v Rudicích dostála svému názvu. 16. prosinec se u obecního úřadu vydařil, vystoupení dětí, maminek ...
RUDICKÝ BETLÉM OD PANA JANA VYSLOUŽILA: V DOBĚ VÁNOČNÍ JE ČÁST BETLÉMU UMÍSTĚNA V KOSTELE V RUDICÍCH. KOMPLETNÍ DÍLO BUDE OPĚT VYSTAVENO V SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU OD 10. LEDNA 2019. VSTUP DO PROSTOR JE ...
Zpívání u vánočního stromečku: Obec Rudice zve všechny občany na kulturní program v neděli 16.12. v 15.00 hod před budovou obecního úřadu na vystoupení rudických dětí, zpěv koled s rudickou kapelou, ...
obec rudice, rudice
Informace pro občany V květnu roku 2018 byla zahájena akce „Revitalizace veřejného prostranství Rudice střed“ je spolufinancována Zlínským krajem a obsahuje vybudování chodníků a zpevněných ploch z ...
Dne 16.5.2018 a 10.10. 2018 bude v obci od 15.00 do 17. 00 proveden před budovou obecního úřadu sběr nebezpečného odpadu od občanů. Do nebezpečného odpadu patří: obaly obsahující zbytky nebezpečných ...
obec rudice, rudice
V letošním roce byla provedena úprava prostranství na autobusové zastávce "točna". Opraveny byly chodníky, upravena a vysázena nová zeleň a také byla provedena výměna autobusové čekárny. Na fotografi ...
obec rudice, rudice
Setkání u Vánočního stromu 2017 v Rudicích V neděli 17.12.2017 proběhlo setkání občanů a hostů u Vánočního stromu 2017. V programu vystoupily s programe malé a starší děti z Rudic pod vedením Hank ...
V letošním roce se hradí nájem za hrob na hřbitově v Rudicích. Poplatek je dle velikosti hrobu 170,- Kč za m2. Platí se na pět let, ostatní informace naleznete ve smlouvě. Na dálku lze poplatek zap ...
obec rudice, rudice
Kulturní komise společně s místní knihovnou uspořádala pro spoluobčany v neděli 18.12.2016 u budovy Obecního úřadu Rudice setkání u vánočního stromu. V programu vystoupily rudické děti a ženský pěv ...
obec rudice, rudice
Od 12.12.2016 do 21.12. 2016 bude na Obecním úřadě v Rudicích vystaven k nahlédnutí funkční pohyblivý betlém pana Vysloužila. V současné době je již oproti fotografii betlém rozšířen o další dvě patra ...
obec rudice, rudice
V září 2016 byla dokončena revitalizace veřejného prostranství u obecního úřadu. Na fotografiích je vidět stav před a po dokončení. ...
obec rudice, rudice
Obec Rudice uspořádala dne 3.5.,12.6.,27.8. a 23.10. 2016 turistické pochody.Jednalo se o poznávací vycházky do rudické přírody a rudického okolí. Všichni účastníci byli spokojeni jak s počasím, tak s ...
obec rudice, rudice
V sobotu 6.2.2016 proběhl v naší obci tradiční Fašank, pod záštitou Českého svazu žen a Českého červeného kříže. Zdařilá akce, které se zúčastnilo 25 masek v průvodu celou obcí za doprovodu muzikant ...
obec rudice, rudice
Obec Rudice uspořádala pro občany v neděli 20.12.2015 společné adventní setkání u vánočního stromu.V krátkém programu vystoupili rudické děti a pánský pěvecký sbor „Vavřineček“ z Bojkovic. Věříme, ...
obec rudice, rudice
V pátek 28. srpna 2015 byl slavnostně zahájen provoz nově vybudovaného dětského hřiště v prostoru u bývalé mateřské školy. Akce s názvem "Děti z Rudic napříště utíkají na hřiště" byla spolufinancová ...
obec rudice, rudice
V měsíci květnu 2015 byla zahájena akce "Dostavba zpevněných ploch na hřbitově" - vybudování chodníků ze zámkové dlažby mezi hroby, výměna oplocení ze severní strany hřbitova, osazení stožárů osvětlen ...
obec rudice, rudice
Světelným průvodem a položením věnce u pomníku padlých byla uctěna památka spoluobčanů, kteří zahynuli v I. a II. světové válce. Akce proběhla dne 30.4.2015 u příle ...
obec rudice, rudice
V měsíci květnu 2014 začala rekonstrukce zpevněných ploch na místním hřbitově. Obec Rudice získala z programu POV od Zlínského kraje dotaci na tuto akci ve výši 926 tis. Kč, díky které je tato úprav ...
obec rudice, rudice
28.4. 2014 započala rekonstrukce památníku na místním hřbitově, která je věnována památce padlých amerických letců a členů para skupiny CARBON. Veškeré náklady na kompletní rekonstrukci jsou hrazeny z ...
obec rudice, rudice
Velikonoce v Rudicích 31.3. a 1.4.2013 ve fotografiích http://1obecrudice.rajce.idnes.cz/nastenka ...
HASIČI INFORMUJÍ provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 ...
obec rudice, rudice
V současné době je prováděna rekonstrukce nevyužitých prostor v budově OÚ po bývalém kadeřnictví. Rekonstrukcí budou získány prostory pro potřeby archivace a uložení dokumentů, které jsou nutné dle zá ...
Reportáž z velikonočního odpoledne v Rudicích se nachází na odkazu:http://www.rta.cz/?article=142936 ...
obec rudice, rudice
V sobotu 28.8.2010 se koná v Rudicích polní mše za padlé americké letce z II. sv. války. Program vzpomínkové akce: 14.30 koncert dechové hudby před obecním úřadem 15.30 položení věnců na symbol ...
obec rudice, rudice
V měsíci červenci 2010 byla ukončena částečná rekonstrukce budovy bývalé ZŠ a MŠ na multifunkční dům. Proběhla výměna starých oken a ústředního topení. Akce byla vybudována za přispění Zlínského kra ...
obec rudice, rudice
HURÁ NA PRÁZDNINY 2 ...
obec rudice, rudice
Na fotografiích cesta "Zlámalovo" a hasičská zbrojnice. ...
obec rudice, rudice
Dobrý den, vážení spoluobčané, budete jistě alespoň mírně překvapeni nad formou, kterou volíme jako vzpomínku na události staré 65 let, to jsou poslední dny II. světové války a osvobo ...
Od 23.3.2010 se zahajuje opět provoz víceúčelového hřiště v lokalitě "Na výpustě". Provoz je ve všední dny od 16.00 do 18.00 hod. Mimo tuto dobu je možno si hřiště objednat u správce na tel. 607 515 5 ...
Video z akce na adrese http://www.youtube.com/watch?v=XODGFwVJ1Ow&feature=channel Fotografie z akce na adrese www.rudice-vypusta.rajce.idnes.cz ...
obec rudice, rudice
Od 1.10. 2009 je v provozu víceúčelová sportovní plocha v lokalitě "Na výpustě". Pravidelná provozní doba je ve všední dny 15.00 - 17.00 hod. Mimo tuto dobu a ve volné dny je možno si hřiště objednat ...
obec rudice, rudice
V srpnu 2009 byla dokončena víceúčelová sportovní plocha, která byla vybudována za přispění Krajského úřadu Zlín a dotací z Programu na podporu obnovy venkova. ...
Videozáznamy akcí v obci a okolí na www.diginaves.cz v rubrice čtenáři. ...
obec rudice, rudice
V sobotu 3.1.2009 uspořádal Sokol Rudice na rybníku v Rudicích tradiční turnaj v ledním hokeji. Pět místních družstev připravilo pro všechny návštěvníky tu pravou sportovní podívanou i atmosféru boje ...
obec rudice, rudice
Od začátku prosince se všichni začínáme těšit na vánoční svátky. Hlavně pro hospodyňky to znamená vánoční úklid, pečení cukroví a nakupování dárků. Těsně před svátky pak pečení, vaření a zdobení domác ...
obec rudice, rudice
5.12.2008 uspořádal Český svaz žen v prostorách cvičebny pro děti mikulášskou nadílku s diskotékou. Děti si mohly zatančit, zahrát hry a zadovádět. Od Mikuláše dostaly malé dárečky. Všem, kteří se pod ...
obec rudice, rudice
V letošním roce obec buduje víceúčelovou sportovní plochu v prostoru u hřbitova určenou pro tenis, volejbal, minifotbal, nohejbal a v zimním období pro kluziště. Areál bude vybaven zařízením pro dět ...
obec rudice, rudice
Český svaz žen v Rudicích uspořádal pro děti tradiční, tentokrát dvoudenní akci "Hurá na prázdniny". Děti prožily dny plné her a zábavy. Nechyběl ani táborák, stezka odvahy a možnost projížďky na ko ...
obec rudice, rudice
Ochotnický divadelní spolek žen v Rudicích pod záštitou Českého svazu žen Rudice nacvičil divadelní představení klasické pohádky "Princezna se zlatou hvězdou na čele". Premiéra v Rudicích se konala 7. ...
Výměnné odkazy:
TOPlist